Nieuws

03/12/2018

Een nieuw wachtwoord voor de nieuwe Business School toepassing

03/12/2018

Welkom op het nieuwe Business School platform!

  

Kalender

Opleidingen kalender

 

basistraject ...

basistraject

Bent u een startende (sub)agent, schrijf dan hier in voor ons basistraject.

 

Module 4: Brand en natuurevenementen

 • Wettelijk kader: verschil tussen eenvoudig en speciaal risico
 • Wie is verzekerd?
 • Wie moet wat verzekeren?
 • Minimumwaarborgen in een eenvoudig risico
 • Aanvullende waarborgen
 • Evenredigheidsregel: wanneer van toepassing en hoe afschaffen?
 • Basisprincipes schade en preventie
 • Soorten vrijstellingen in een brandverzekering

 

Module 6: Verzekering arbeidsongevallen

 • Verplichte verzekering
 • Toepassingsgebied
 • De wet van 1971
 • Vergoedingen na een arbeidsongeval
 • Het fonds van arbeidsongevallen
 • Het verzekeringscontract
 • De aanvullende verzekering

Module 1: Gedragsregels AssurMiFID

 • Basisbegrippen
 • Wie is betrokken?
 • Wat zijn de regels?
 • Hoe vermijden dat het misgaat?
 • Praktische toepassingen