P&V Verzekeringen beschermt uw privéleven

 

P&V Verzekeringen ziet erop toe dat uw persoonsgegevens en meer bepaald alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

 

Het is onze doelstelling om u eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen.


Om uw bezoek aan onze website vlotter en aangenamer te maken gebruikt P&V cookies. Lees hier meer over cookies.

.
Ons engagement ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens is hernomen in ons privacybeleid waarvan u de meest recente versie steeds kunt terugvinden op de onze website.


Als gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u rechten.  In ons privacybeleid vindt u meer uitleg over elk van die rechten evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen.


Over welke rechten beschikt u?

Recht van inzage
Het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerkt zijn van uw persoonsgegevens en om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens


Recht op rectificatie
Het recht om onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen


Recht op gegevenswissing
Het recht zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen


Recht op beperking verwerking
Het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen


Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Het recht om uw persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of deze te laten overdragen naar een derde.

Recht van bezwaar
Het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u belangrijke gevolgen zijn verbonden.