Over P&V

Een verzekeringsmaatschappij als geen ander...

P&V staat voor Prévoyance & Voorzorg. Het Belgische karakter van onze verzekeringsmaatschappij zit dus vervat in onze naam. In tegenstelling tot de meeste andere verzekeraars is P&V Verzekeringen, als coöperatieve vennootschap, een onderneming van de sociale economie. Sinds onze oprichting in 1907 dragen wij waarden als solidariteit, samenwerking en nabijheid hoog in het vaandel. Deze coöperatieve geest uit zich op diverse terreinen...

Een eerlijke bescherming

De basisidee bij de oprichting van P&V in 1907 was solidariteit met de verzekerden en de samenleving. Die drijfveer is vandaag nog altijd dezelfde. Zoveel mogelijk mensen een eerlijke bescherming bieden, en dat tegen de beste voorwaarden. Onze winst herinvesteren we hoofdzakelijk in onze verzekeringsmaatschappijen. Zo blijven onze financiële soliditeit (een waarborg voor onze verzekerden) en onze product- en servicekwaliteit gegarandeerd.

Meerdere merken

P&V Verzekeringen maakt deel uit van de P&V Groep. Deze groep biedt via haar verzekeringsmaatschappijen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen een uitgebreid gamma verzekeringsoplossingen aan. We zetten verschillende merken in, net als verschillende distributiekanalen. De producten en diensten van P&V Verzekeringen worden verdeeld via een netwerk van exclusieve agenten die de bevoorrechte gesprekspartners van onze klanten zijn.

De kracht van coöperaties

De P&V Groep is een Belgische coöperatieve verzekeringsgroep. Coöperatief ondernemen is een volwaardig businessmodel. Wereldwijd en in alle sectoren bewijst het dat economisch succes en maatschappelijke verantwoordelijkheid elkaar niet uitsluiten. Op coöperaties zijn alle regels van de economie en concurrentie van toepassing, maar in hun zakendoen worden ze gedreven door waarden en niet door winstbejag op korte termijn. België telt ruim 500 erkende coöperaties.

Lokaal verankerd

In een financieel landschap dat het resultaat is van Europese fusiebewegingen, heeft de P&V Groep haar onafhankelijkheid en eigenheid als Belgische verzekeraar bewaard. Door onze exclusieve focus op de Belgische markt kennen we die door en door. Deze lokale verankering garandeert onze klanten, tussenpersonen en medewerkers de nodige stabiliteit.

Baanbrekend in Europa

Doorheen haar geschiedenis heeft de P&V Groep een baanbrekende rol gespeeld in de bouw van het Europa der coöperatieve verzekeringen. Zo is de P&V Groep lid van drie Europese samenwerkingsverbanden tussen coöperatieve of onerlingen verzekeringsmaatschappijen. Dat zijn ICMIF, Euresa en AMICE. Samen wisselen we best practices uit en bouwen we verder aan de ontwikkeling van onze sector.

Steun aan solidaire projecten

De P&V Groep heeft altijd al een deel van haar winsten terug geïnvesteerd in de samenleving. Zo leveren we een actieve bijdrage aan een meer solidaire samenleving via onze maatschappelijke en ecologische projecten. Blikvanger is de Stichting P&V die actief burgerschap ondersteunt en opkomt tegen de sociale uitsluiting van jongeren.