FR NL

Producten Arces (basis)

Deze opleiding omvat een dag klassikale opleiding die in onze kantoren te Antwerpen doorgaat.

Voor deze opleiding krijgt u 5 bijscholingspunten distributie verzekeringen.

Wat komt er aan bod?

  • Soorten aansprakelijkheid kennen
  • De waarborg Rechtsbijstand afsluiten als bijkomende waarborg in een contract P&V of als aparte waarborg in een contract ARCES.
  • Een duidelijk overzeicht hebben van de verschillende producten zowel inclusie als stand alone
  • Het verschil kennen tussen de burgeerechtelijke verdediging vannuit de waarborg BA en de burgerrechtelijke verdediging vannuit de waarborg rechtsbijstand
  • De verschillen kennen tussen de polissen Safety Daily Life en Safety All-in Life
  • Weten in welke product de wetgeving mbt het fiscaal voordeel voorziet en de uitwerking van deze wet in de polis

Voorkennis

  • FSMA - opleiding Module 2
  • Productopleiding P&V Auto
  • Productopleiding Ideal Woning
  • Productopleiding BA privéleven P&V

Voor wie?

Medewerkers P&V die het FSMA Traject hebben gevolgd en/of die wensen kennis te maken met de producten van ARCES.

 

 

Producten Arces (basis)

Waar en wanneer

Geen geplande sessies