FR NL

FSMA 

Module 5: Voorkoming witwaspraktijken

  • Evolutie en toepassingsgebied van de wetgeving
  • Beoordeling van de risico's
  • Procedures en controles
  • De relaties met het CFIV
  • Interne organisatie

Module 5: Levensverzekeringen algemeen

  • Een overzicht van de sociale zekerheid in Belgie, het wettelijk rustpensioen en het pijlersysteem. 
  • Algemene vorming levensverzekeringen en successie inzake derde en vierde pijler producten (particuliere producten met fiscaal voordeel en partiuliere producten zonder fiscaal voordeel)

Module 5: Levensverzekeringen van de 2de pijler

  • Een overzicht van de sociale zekerheid in Belgie, het wettelijk rustpensioen en het pijlersysteem
  • De extra legale pensioenformules die aan bod komen binnen de tweede pijler voor loontrekkenden en zelfstandigen

Module 5: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 5

Module 5: Examen tak 21

FSMA erkend examen

Module 5: Examen tak 23

FSMA erkend examen