FR NL

FSMA 

Module 6: Verzekering lichamelijke ongevallen

  • De uitkeringen van de sociale zekerheid in geval van privé- en arbeidsongeval en de link naar de ongevallenverzekering
  • De verschillende verzekeringsformules en hun voorwerp
  • De belangrijkste waarborgen
  • Uitgesloten risico’s

 

Module 6: Ziekteverzekeringen

  • Sociale zekerheid in België, tussenkomst Riziv bij ziekte
  • Maximumfactuur en Vlaamse zorgverzekering
  • De verzekering hospitalisatie (collectief en individueel)
  • De verzekering gewaarborgd inkomen (vervangingsinkomen)

Module 6: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 6