FR NL

FSMA 

Module 6: Verzekering arbeidsongevallen

 • Verplichte verzekering
 • Toepassingsgebied
 • De wet van 1971
 • Vergoedingen na een arbeidsongeval
 • Het fonds van arbeidsongevallen
 • Het verzekeringscontract
 • De aanvullende verzekering

Module 6: Verzekering lichamelijke ongevallen

 • De uitkeringen van de sociale zekerheid in geval van privé- en arbeidsongeval en de link naar de ongevallenverzekering
 • De verschillende verzekeringsformules en hun voorwerp
 • De belangrijkste waarborgen
 • Uitgesloten risico’s

 

Module 6: Ziekteverzekeringen

 • Sociale zekerheid in België, tussenkomst Riziv bij ziekte
 • Maximumfactuur en Vlaamse zorgverzekering
 • De verzekering hospitalisatie (collectief en individueel)
 • De verzekering gewaarborgd inkomen (vervangingsinkomen)

Module 6: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 6