FR NL

FSMA 

Module 4: Brand en natuurevenementen

 • Wettelijk kader: verschil tussen eenvoudig en speciaal risico
 • Wie is verzekerd?
 • Wie moet wat verzekeren?
 • Minimumwaarborgen in een eenvoudig risico
 • Aanvullende waarborgen
 • Evenredigheidsregel: wanneer van toepassing en hoe afschaffen?
 • Basisprincipes schade en preventie
 • Soorten vrijstellingen in een brandverzekering

 

Module 4: Andere schade aan goederen

 • Waterschade en glasbreuk in een brandverzekering eenvoudige risico's
 • Diefstal in een brandverzekering eenvoudige risico's
 • Verzekering machinebreuk
 • Verzekering alle risico's elektronica
 • Verzekering ABR
 • Verzekering montage-proeven

Module 4: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 4