FR NL

FSMA 

Module 3: BA motorrijtuigen

 • Wetgevend kader
 • De wet van 21 november 1989
 • Minimumvoorwaarden polis BA Motorrijtuigen
 • Bijkomende waarborgen in een polis Auto
 • Transport/vervoerde goederen
 • Schade
 • Belangrijkste conventies betreffende schaderegeling

Module 3: Casco motorrijtuigen

 • Toepassingsgebied
 • Waarborgen en formules
 • Te verzekeren bedrag
 • Vergoedingswijze

Module 3: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 3