FR NL

FSMA 

Module 2: Wetgeving BA + BA privéleven

  • Vormen van aansprakelijkheid
  • Basisbegrippen extra-contractuele aansprakelijkheid
  • Persoonlijke aansprakelijkheid (1382-1383 BW)
  • Samengestelde aansprakelijkheid (1384-1386bis BW)
  • Foutloze en objectieve aansprakelijkheid
  • Verzekeringen Privéleven

Module 2: BA verzekeringen van ondernemingen en beroepen

  • Structuur en gedekte aansprakelijkheden van een polis BA Onderneming
  • Doel en gedekte waarborgen van een polis Beroepsaansprakelijkheid
  • Onderwerp van de Objectieve Aansprakelijkheid
  • Basisprincipes van de 10 jarige aansprakelijkheid

Module 2: Review

Herhaling van de belangrijkste elementen van de leerstof als voorbereiding op het examen Module 2