FR NL

Bijscholing 

Product Ideal Property - KMO (basis)

 • Het toepassingsgebied
 • Het concept en de structuur van de polis Ideal Property
 • De basiswaarborgen en keuzewaarborgen
 • De opties
 • Welke informatie is noodzakelijk voor een tarificatie
 • Het rooster
 • De mogelijkheden voor de bepaling van het kapitaal gebouw
 • Het toepassingsgebied van het pack Horeca
 • De toelichting van Ideal Bonus Plan
 • De TGS tool

Product Ideal Arbeidsongevallen - KMO (basis)

 • Toepassingsgebied verplichte arbeidsongevallenverzekeringen
 • Kleine statuten
 • Gevolgen van niet-verzekering
 • Wettelijke en optionele waarborgen arbeidsongevallen
 • Aanvullende clausules
 • Een nieuwe zaak doorgeven aan de maatschappij
 • De TGS tool

Producten Ideal Liability - KMO en Rechtbijstand (basis)

 • BA Onderneming
 • BA Bouw
 • Toepassingsgebied, structuur, voorwaarden en verschillen
 • Tweesporenbeleid m.b.t. de beroepsaansprakelijkheid
 • Inzicht toepassingsgebied en dekking BA10
 • Correlatie BA Bouw en BA 10
 • Gebruik tool TGS

Product Ideal Vastgoed KMO (bais)

 • Toepassingsgebied van het product (met oefeningen)
 • Het representatieve diagram van de verschillende brandpolissen van P&V + hun toepassingsgebied
 • Presentatie en uitleg van de verschillende roosters
 • Oefeningen met de evaluatieroosters
 • Verduidelijking van masterclausules: vergelijking tussen de segmenten
 • Toelichten van de opties van beide segmenten
 • ToeliToelichten van voorwaarden mbt tarief

Arces KMO (basis)

 • De waarborgen en verschillen aan de hand van concrete voorbeelden
 • De waarborgen Safety Business First en Safety Business All In