FR NL

Bijscholing 

Producten Ideal Property - KMO (basis)

 • Toepassingsgebied van Ideal Property
 • Het concept van de polis
 • Analyse van de keuzewaarborgen
 • Bespreking van de opties
 • Ideal Bonus Plan
 • Uitleg m.b.t. gebruik van de tool TGSra

Producten Arbeidsongevallen - KMO (basis)

 • Voorwaarden verplichte arbeidsongevallenverzekering
  • Aanvullende verzekeringen
  • Tarificatie
  • Loonregularisatie

Producten Ideal Liability - KMO (basis)

 • BA Onderneming
 • BA Bouw
 • Toepassingsgebied, structuur, voorwaarden en verschillen
 • Tweesporenbeleid m.b.t. de beroepsaansprakelijkheid
 • Inzicht toepassingsgebied en dekking BA10
 • Correlatie BA Bouw en BA 10
 • Gebruik tool TGS

Product Ideal Vastgoed

 • Toepassingsgebied
 • Concept : algemene voorwaarden en masterclausules 
 • Evaluatieroosters
 • Tariefopbouw Meergezinswoningen en Buildings

Arces KMO (basis)

 • Algemene principes rechtbijstand
 • Bespreking waarborgen Safety Busness First en Safety Business All In