FR NL

Bijscholing 

Bestuurdersaansprakelijkheid

  • De context van het vernieuwde product
  • Gevolgen van de wijzigingen in de Belgische code voor vennootschappen en verenigingen
  • Het voorwerp en de verzekerde van de polis
  • Plaatsing van de verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid in het gamma van de BA producten