FR NL

Bijscholing 

Anti-Witwas - Update 2020

 • Evolutie & reikwijdte van de wetgeving
 • Ontwikkelingen in de wetgeving
 • Toepassingsgebied van de wetgeving
 • Wat is witwassen?
 • Verplichtingen
 • Preventie of repressie?
 • Wie zijn de betrokken partijen?
 • Wereldwijde risicobeoordeling
 • Procedures en controles
 • Acceptatiebeleid
 • Bevriezing van activa/embargo
 • Betrekkingen met CTIF
 • Bewaring van gegevens

Update Woonfiscaliteit (uitdieping)

 • De woonfiscaliteit in het Vlaams (Waals en Brussels) gewest
 • Alle nieuwigheden van vak IX van de aangifte van de personenbelasting 2020
 • De federale regels inzake woonkredieten en levensverzekeringen
 • De woonfiscaliteit anno 2020 (afschaffing Vlaamse voordelen)

Onze fondsen. wat verandert er binnenkort?

 • Wat wijzigt er?
 • Waarom deze wijziging?
 • Wanneer gaat dit gebeuren en hoe gaat dit in zijn werk?
 • Wat zijn de specificaties van de nieuwe fondsen?

Focus op tak 23

 • Wat is het principe van Tak 23 en waarin verschilt het van Tak 21?
 • Hoe risico's beperken in Tak 23, de gouden regels?
 • Welke fondsen biedts P&V aan?
 • Kunnen alle fondsen goekozen worden bij elk product?
 • Hoe wordt de dekking overlijden technisch gefinancierd in Tak 23?
 • Zijn er aanvullende waarborgen I1 et I2 mogelijk wanneer ik kies voor Tak 23?
 • Voor welke levensverzekeringen kunnen we of niet kiezen voor Tak 23

Refresh Fiscaliteit (uitdieping)

Alle nieuwigheden in het kader van belastingaangiftes 2019, alsook een opfrissing van de algemene principes.

Update Personenbelasting (uitdieping)

 • De nieuwigheden in de aangifte van de personenbelasting 2019
 • Gezinsfiscaliteit
 • Onroerend goed fiscaliteit
 • Beroepsinkomsten en pensioenen
 • ...

De STP-graad verhogen in Leven

 • Criteria om een STP te bekomen
 • Demonstratie van het excel-bestand
 • Codering van een nieuwe zaak, inclusief het uploaden van de domiciliëring en het afdrukken van het STP-contract

Pensioensparen bij P&V

 • Herhaling van de sociale zekerheid
 • Beschrijving van Tak 21-Tak 23
 • Pensioensparen kenmerken en fiscaliteit
 • Vergelijking met de bank
 • Beschrijving van de procedures en documenten

Lange termijn sparen bij P&V

 • Beschrijving van de kenmerken en fiscaliteit van lange termijn sparen
 • Overzicht van de situaties met lening
 • Analyse van aanvullende verzekeringen
 • Beschrijving van de procedures en documenten