FR NL

Bijscholing 

Actuaclub - Februari 2021 - WEBINAR

Hou uw fiscale kennis op peil en ontdek alle nieuwigheden.

Connect 360 - 360 klantenoverzicht & nieuwe functionaliteiten - WEBINAR

 • Het 360° klantenoverzicht en de nieuwe functionaliteiten
 • Hoe kan deze uw dagdagelijkse activiteiten vergemakkelijken

Connect 360 - Leads & Opportunities - WEBINAR

 • Het verschil tussen beiden
 • In te vullen informatie
 • Hoe werkt het?
 • Voordelen

Connect 360 - Nieuwigheden september - WEBINAR

 • Het 360° klantenoverzicht en de nieuwe functionaliteiten

De 4e pijler (basis) - WEBINAR

 • De verschillen tussen een klassiek beheerde levensverzekeringen en ééntje van het type "universal life"
 • Waarom eventueel opteren voor een niet fiscaal contract in de 4e pijler?
 • Wat zijn de spaaroplossingen bij P&V?
 • Aanvullende garanties voor P&V 4e pijler oplossigen
 • Welke factoren hebben een impact op het rendement?
 • Eenmalige koopsom toevoegen op basis van eindkapitaal of op basis van de premie
 • Beleggen op de lange termiin met tak 23
 • Het jeugdsparen
 • Via het niet fiscaal sparen bouwen aan een toekomst voor je (klein)kind
 • Hoe de 4e pijler te gebruiken voor schenking of generation-skipping?

 

 

De aanvullende waarborgen (basis) - WEBINAR

 • De Belgische sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • De kenmerken van aanvullende waarborgen bij P&V
 • Voorwaarden om aanvullende garanties te kunnen aanbieden
 • Invulling van de behoeftenanalyse volgens de door de klant gewenste en gekozen waarborgen
 • De financiële acceptatie en medische formaliteiten fiches
 • Welke aanvullende waarborgen kunnen aangeboden worden bij welke producten?

De waarborg "Natuurrampen" binnen het contract Brand eenvoudige risico's - WEBINAR

 • Koninklijk Besluit betreffende de verzekeringscontracten "Brand eenvoudige risico's"
 • Koninklijk Besluit van 25/02/2006 betreffende natuurrampen
 • Toepassingsgebied van de wet
 • Analyse van de definitie en de uitsluitingen
 • Moeten er contractuele middelen voor preventie zijn?

 

De waarborg "Storm" binnen het contract Brand eenvoudige risico's - WEBINAR

 • De wetgeving die van toepassing is op het contract "Brand eenvoudige risico's" en het Koninklijk Besluit dat van toepassing is op de waarborg "storm"
 • De definitie van "storm"
 • De dekkingen van de waarborg "storm"
 • De belangrijkste uitsluitingen waarin het Koninklijk Besluit voorziet
 • Het verschil met natuurrampen

 

De waarborg "Waterschade" binnen het contract Brand eenvoudige risico's - WEBINAR

 • Toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit betreffende de verzekeringscontracten "Brand eenvoudige risico's"
 • Verschil met de dekking "natuurrampen"
 • Analyse van de basispacks van een contract "Brand eenvoudige risico's"
 • Dekkingen en uitsluitingen van de waarborg "waterschade"?
 • Wat te doen in geval van waterschade?

Fiscaliteit (basis)

Tijdens deze opleiding krijgt u een volledig overzicht van de aangifte van de personenbelasting en de fiscale berekeningssoftware "Fiscalc".

De belangrijkste kaders worden in detail geanalyseerd.

GPA - Refresh & Update juni 2020 - WEBINAR

Gebruik van de bestaande GPA-functies en de nieuwe functies van de release van juni 2020.

GPA - Refresh & Update november 2020 - WEBINAR

Gebruik van de bestaande GPA-functies en de nieuwe functies van de release van november 2020.

Intro Schade Auto & ClaimCenter (basis) - WEBINARS

 • Waarborgen van toepassing bij een schadegeval
 • RDR-overeenkomst
 • Vaststelling schade
 • Expertiseovereenkomst
 • Europees aanrijdingsformulier
 • Schade-aangifte bij de maatschappij
 • Demo ClaimCenter auto

Intro Schade Brand & ClaimCenter (basis) - WEBINARS

 • De werking en dienstverlening van P&V Bijstand
 • Het belang van correct verzekeren
 • De verschillende manieren waarop een verzekerd kapitaal gebouw en inhoud kan worden bepaald en de impact ervan bij een schadegeval
 • De personen van de technische buitendienst
 • Processen van een aangifte in Claimcenter
 • Demo Claimcenter

Lange termijn sparen bij P&V - WEBINAR

 • Beschrijving van de kenmerken en fiscaliteit van lange termijn sparen
 • Overzicht van de situaties met lening
 • Analyse van aanvullende verzekeringen
 • Gebruik van V-Connect (demo): tarificatie en voorstellen
 • Beschrijving van de procedures en documenten

Leven 90° (leven-invaliditeit-overlijden (basis)

 • Hoe de klant bewust te maken van zijn verlies aan pensioeninkomen, zijn financiële problemen in geval van arbeidsongeschiktheid en de financiële moeilijkheden voor zijn dierbaren in geval van zijn overlijden.
 • De klantenbehoeften detecteren en de juiste producten en aanvullende waarborgen aanreiken om een oplossing te bieden
 • P&V pensioensparen, producten aangeboden door de concurrentie en gerelateerde fiscaliteit
 • P&V lange termijn sparen, fiscaliteit en belangrijke data
 • Aanvullende verzekeringen I1, I2 ongeval

Pensioensparen bij P&V - WEBINAR

 • Herhaling van de sociale zekerheid
 • Beschrijving van Tak 21-Tak 23
 • Vergelijking met de producten van de concurrentie (banken pensioensparen, verzekeringen met tak 21 en tak 23)
 • Gebruik van V-Connect (demo): tarificatie en voorstellen
 • Beschrijving van de procedures en documenten

Product Ideal Vastgoed KMO (basis) - WEBINARS

 • Toepassingsgebied van het product (met oefeningen)
 • Het representatieve diagram van de verschillende brandpolissen van P&V + hun toepassingsgebied
 • Presentatie en uitleg van de verschillende roosters
 • Oefeningen met de evaluatieroosters
 • Verduidelijking van masterclausules: vergelijking tussen de segmenten
 • Toelichten van de opties van beide segmenten
 • ToeliToelichten van voorwaarden mbt tarief

Product P&V Ongevallen privéleven - WEBINAR

 • Het product «P&V Ongevallen privéleven»
 • Analyse van de algemene voorwaarden van de polis
 • Analyse van de nieuwigheden in Bijstand
 • Samenstelling van het tarief
 • De essentiële kenmerken van het product

Producten Arces (basis) en Wet Geens - WEBINARS

 • Het aanbod rechtsbijstandspolissen particulieren
 • Inclusiepolissen versus polissen “Artikel 1”
 • Dekking Safety Daily Life en Safety All-in Life
 • Toelichting Wet Geens
 • Verduidelijking Safety All-in Life Plus m.b.t. de Wet Geens
 • Oefeningen in de Arces tool

Producten Liability: BA Onderneming en BA Bouw (basis)

 • BA Onderneming en BA Bouw: toepassingsgebied, structuur, voorwaarden en verschillen
 • De beroepsaansprakelijkheid
 • Ideal Bonus Plan
 • Gebruik tool TGS

Rechtbijstand Mede-eigendom - WEBINAR

 • Kennis van het nieuwe product
 • Waarom een nieuw product?
 • Toepassingsgebied & formules
 • Het verschil met het bestaande product
 • Tarificatie van een gebouw op basis van de tool van Arces

Refresh Fiscaliteit (uitdieping) - WEBINARS

 • De nieuwigheden in het kader van belastingaangiftes 2020 in een meer algemene context geplaatst, met veel concrete voorbeelden
 • Opfrissing van enkele basisbegrippen

Refresh schaderegelingsbevoegheden - WEBINAR

 • Toelichting conventie
 • Uitsluitingen van regeling
 • First & Final
 • Desk Adjuster

Schadegevallen arbeidsongevallenverzekering aangeven - WEBINARS

 • Procedure hoe en wanneer een schadegeval arbeidsongevallen aangeven.
 • De elektronische, de vereenvoudigde en de papieren aangifte.
 • Een licht schadegeval aangeven.
 • Kennismaking met de nieuwe tool WASP voor aangifte van complexere schadegevallen

 

Schaderegelingsbevoegdheden - WEBINAR

 • Contracten en garanties
 • Aangifte in ClaimCenter
 • Regeling via Symbility (Desk Adjuster)
 • Individuele oefeningen

STP in leven, een win-win - WEBINAR

 • Excel-bestand, klantenbeleggersprofiel
 • Hoe de excel tool gebruiken voor de profielbepaling
 • Verschillen tussen capiplan, capi23, combi
 • Procedure STP (administratief, maximale risicowaarborgen en medische acceptatie)
 • Aandachtspunten om de behoeftenanalyse en het voorstel 100% te laten matchen
 • Procedure voor het ondertekenen van de behoeftenanalyse
 • Procedure voor het coderen en voltooien van een nieuwe zaak
 • Procedure voor het uploaden van het SEPA mandaat/domiciliering

Tak 23 (basis) & Strategie - WEBINARS

 • Welke is het aanbod van fondsen in Tak 23 bij P&V?
 • Wat is het principe van Tak 23?
 • Waarom is een periodiek instap zo belangrijk voor risicospreiding?
 • Wat is de impact van de duurtijd van de belegging op het risico?
 • Welke fondsen biedt P&V aan wat zijn hun specifieke eigenschappen?
 • Voor welke levensverzekeringen kan een klant kiezen voor Tak 23?
 • Analyse van internationaal financieel nieuws, perspectieven en de invloed op onze fondsen

 

Update Fiscaliteit (expert) - WEBINAR

Tijdens deze opleiding krijgt u een volledig overzicht van de nieuwigheden in de aangifte van de personenbelasting 2020. Alle fiscale nieuwigheden voor aanslagjaar 2020 + de nieuwigheden in de woonfiscaliteit en inzake levensverzekeringen komen uitgebreid aan bod.

VAPZ (ex Agent 2020) - WEBINAR

 • Wat is de fiscale en sociale realiteit van de zelfstandige?
 • VAPZ: kenmerken, berekening van de maximale bijdrage, fiscaliteit (fiscale en sociale voordelen op de premie en fiscale en parafiscale heffingen op de uitkering)
 • Wie kan genieten van het VAPZ?
 • VAPZ laten betalen door de Vennootschap?
 • De impact van het VAPZ (RIZIV) op de 80%-regel in POZ & IPT
 • VAPZ en vastgoedfinanciering via de 2e pijler

VAPZ (ex Agent PVGO) - WEBINAR

 • De fiscale en sociale realiteit van de zelfstandige
 • VAPZ: kenmerken, berekening van de maximale bijdrage, fiscaliteit (fiscale en sociale voordelen op de premie en fiscale en parafiscale heffingen op de uitkering)
 • Wie kan genieten van het VAPZ?
 • VAPZ laten betalen door de Vennootschap?
 • De impact van het VAPZ (RIZIV) op de 80%-regel in POZ & IPT
 • VAPZ en vastgoedfinanciering via de 2e pijler

Woonfiscaliteit (expert)

De meest complexe gevallen van aangifte van inkomsten uit onroerend goed en uitgaven voor hypothecaire leningen ten behoeve van de verwerving van een eigen/niet-eigen woning van de belastingplichtige.

Analyse van praktijkgevallen met een "expert"-moeilijkheidsgraad.

Woonfiscaliteit (refresh) - WEBINAR

Opleiding gewijd aan de aangifte van de inkomsten uit onroerend goed en de hypotheeklasten van de belastingplichtige. Aan de hand van talrijke voorbeelden ontdekt u vak IX van de aangifte Personenbelasting.

Analyse van praktijkgevallen met een "gemiddelde" moeilijkheidsgraad.