FR NL

Bijscholing 

Anti-Witwas - Update 2020

 • Evolutie & reikwijdte van de wetgeving
 • Ontwikkelingen in de wetgeving
 • Toepassingsgebied van de wetgeving
 • Wat is witwassen?
 • Verplichtingen
 • Preventie of repressie?
 • Wie zijn de betrokken partijen?
 • Wereldwijde risicobeoordeling
 • Procedures en controles
 • Acceptatiebeleid
 • Bevriezing van activa/embargo
 • Betrekkingen met CTIF
 • Bewaring van gegevens

Connect 360 - 360 klantenoverzicht & nieuwe functionaliteiten

 • Het 360° klantenoverzicht en de nieuwe functionaliteiten
 • Hoe kan deze uw dagdagelijkse activiteiten vergemakkelijken

Connect 360 - Leads & Opportunities

 • Het verschil tussen beiden
 • In te vullen informatie
 • Hoe werkt het?
 • Voordelen

GPA - Refresh & Update juni 2020

Gebruik van de bestaande GPA-functies en de nieuwe functies van de release van juni 2020.

Intro Schade Auto & ClaimCenter (basis)

 • Waarborgen van toepassing bij een schadegeval
 • RDR-overeenkomst
 • Vaststelling schade
 • Expertiseovereenkomst
 • Europees aanrijdingsformulier
 • Schade-aangifte bij de maatschappij
 • Demo ClaimCenter auto

Intro Schade Brand & ClaimCenter (basis)

 • De werking en dienstverlening van P&V Bijstand
 • Het belang van correct verzekeren
 • De verschillende manieren waarop een verzekerd kapitaal gebouw en inhoud kan worden bepaald en de impact ervan bij een schadegeval
 • De personen van de technische buitendienst
 • Processen van een aangifte in Claimcenter
 • Demo Claimcenter

Rechtbijstand Mede-eigendom

 • Kennis van het nieuwe product
 • Waarom een nieuw product?
 • Toepassingsgebied & formules
 • Het verschil met het bestaande product
 • Tarificatie van een gebouw op basis van de tool van Arces

Update Woonfiscaliteit (uitdieping)

 • De woonfiscaliteit in het Vlaams (Waals en Brussels) gewest
 • Alle nieuwigheden van vak IX van de aangifte van de personenbelasting 2020
 • De federale regels inzake woonkredieten en levensverzekeringen
 • De woonfiscaliteit anno 2020 (afschaffing Vlaamse voordelen)

Fiets P&V

 • De voordelen van een fietsverzekering
 • Voertuigen die verzekerd kunnen worden in de polis P&V Fiets
 • De waarborgen P&V Fiets
 • Tariefberekening en acceptatieregels

Onze fondsen. wat verandert er binnenkort?

 • Wat wijzigt er?
 • Waarom deze wijziging?
 • Wanneer gaat dit gebeuren en hoe gaat dit in zijn werk?
 • Wat zijn de specificaties van de nieuwe fondsen?

Product Ideal Property - KMO (basis)

 • Het toepassingsgebied
 • Het concept en de structuur van de polis Ideal Property
 • De basiswaarborgen en keuzewaarborgen
 • De opties
 • Welke informatie is noodzakelijk voor een tarificatie
 • Het rooster
 • De mogelijkheden voor de bepaling van het kapitaal gebouw
 • Het toepassingsgebied van het pack Horeca
 • De toelichting van Ideal Bonus Plan
 • De TGS tool

Schaderegelingsbevoegdheden

 • Contracten en garanties
 • Aangifte in ClaimCenter
 • Regeling via Symbility (Desk Adjuster) 
 • Individuele oefeningen

Product Ideal Arbeidsongevallen - KMO (basis)

 • Toepassingsgebied verplichte arbeidsongevallenverzekeringen
 • Kleine statuten
 • Gevolgen van niet-verzekering
 • Wettelijke en optionele waarborgen arbeidsongevallen
 • Aanvullende clausules
 • Een nieuwe zaak doorgeven aan de maatschappij
 • De TGS tool

Producten Arces (basis)

 • Soorten aansprakelijkheid
 • Mogelijke waarborgen rechtsbijstand
 • Hoe een polis rechtsbijstand afsluiten
 • Producten en mogelijke formules ARCES particulieren
 • Troeven ARCES
 • Tarieven

Producten Arces (basis)

 • Algemeenheden
 • Overzicht van het aanbod rechtsbijstandspolissen particulieren
 • Inclusiepolissen versus polissen "Artikel 1"
 • Korte bespreking dekking  Safety Daily Life en Safety All in Life
 • Verduidelijking Safety All in Life Plus in het kader van de nieuwe wetgeving
 • Tarieven

Focus op tak 23

 • Wat is het principe van Tak 23 en waarin verschilt het van Tak 21?
 • Hoe risico's beperken in Tak 23, de gouden regels?
 • Welke fondsen biedts P&V aan?
 • Kunnen alle fondsen goekozen worden bij elk product?
 • Hoe wordt de dekking overlijden technisch gefinancierd in Tak 23?
 • Zijn er aanvullende waarborgen I1 et I2 mogelijk wanneer ik kies voor Tak 23?
 • Voor welke levensverzekeringen kunnen we of niet kiezen voor Tak 23

Producten Ideal Liability - KMO en Rechtbijstand (basis)

 • BA Onderneming
 • BA Bouw
 • Toepassingsgebied, structuur, voorwaarden en verschillen
 • Tweesporenbeleid m.b.t. de beroepsaansprakelijkheid
 • Inzicht toepassingsgebied en dekking BA10
 • Correlatie BA Bouw en BA 10
 • Gebruik tool TGS

Product Ideal Vastgoed KMO (bais)

 • Toepassingsgebied van het product (met oefeningen)
 • Het representatieve diagram van de verschillende brandpolissen van P&V + hun toepassingsgebied
 • Presentatie en uitleg van de verschillende roosters
 • Oefeningen met de evaluatieroosters
 • Verduidelijking van masterclausules: vergelijking tussen de segmenten
 • Toelichten van de opties van beide segmenten
 • ToeliToelichten van voorwaarden mbt tarief

Arces KMO (basis)

 • De waarborgen en verschillen aan de hand van concrete voorbeelden
 • De waarborgen Safety Business First en Safety Business All In

Refresh Fiscaliteit (uitdieping)

Alle nieuwigheden in het kader van belastingaangiftes 2019, alsook een opfrissing van de algemene principes.

Update Personenbelasting (uitdieping)

 • De nieuwigheden in de aangifte van de personenbelasting 2019
 • Gezinsfiscaliteit
 • Onroerend goed fiscaliteit
 • Beroepsinkomsten en pensioenen
 • ...

De STP-graad verhogen in Leven

 • Criteria om een STP te bekomen
 • Demonstratie van het excel-bestand
 • Codering van een nieuwe zaak, inclusief het uploaden van de domiciliëring en het afdrukken van het STP-contract

Pensioensparen bij P&V

 • Herhaling van de sociale zekerheid
 • Beschrijving van Tak 21-Tak 23
 • Pensioensparen kenmerken en fiscaliteit
 • Vergelijking met de bank
 • Beschrijving van de procedures en documenten

Lange termijn sparen bij P&V

 • Beschrijving van de kenmerken en fiscaliteit van lange termijn sparen
 • Overzicht van de situaties met lening
 • Analyse van aanvullende verzekeringen
 • Beschrijving van de procedures en documenten