FR NL

Bijscholing 

Arces - Wet Geens

 • Doelstelling van de wet Geens in voege sinds 01/09/2019
 • Minimum garanties
 • Uitbreiding polis Arces
 • Uitsluitingen, wachttijden en plafonds

Fiscaliteit (basis)

De ideale opleiding voor de ‘fiscale’ leken onder ons. Geen enkele voorkennis inzake personenbelasting is vereist. Tijdens deze driedaagse opleiding krijgt u een volledig overzicht van de aangifte van de personenbelasting en de software om belastingen te berekenen.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Hoe de GDPR-reglementering dagelijks toepassen en acties opzetten (het aanstellen van een Data Protection Officer, de aanduiding van een verantwoordelijke in uw agentschap, de interne procedure en communicatie bij gegevenslekken, een vertrouwelijkheidsbeleid publiceren op uw website, het definiëren van missies als controller/processor)?

Product Ideal Vastgoed (Uitdieping)

 • Toepassingsgebied
 • Concept van het product en de kenmerken op segmentniveau
 • Evaluatieroosters
 • Tarificatie

ClaimCenter - Rechtsbijstand

Het gebruik van ClaimCenter voor uw rechtsbijstandsdossiers

Producten Ideal Property - KMO (basis)

 • Toepassingsgebied van Ideal Property
 • Het concept van de polis
 • Analyse van de keuzewaarborgen
 • Bespreking van de opties
 • Ideal Bonus Plan
 • Uitleg m.b.t. gebruik van de tool TGSra

Schaderegelingsbevoegheden

 • Contracten en garanties
 • Aangifte in ClaimCenter
 • Regeling via Symbility (Desk Adjuster) 
 • Individuele oefeningen

Actuaclub - Maart 2020

Hou uw fiscale kennis op peil en ontdek alle nieuwigheden.

Producten Arbeidsongevallen - KMO (basis)

 • Voorwaarden verplichte arbeidsongevallenverzekering
  • Aanvullende verzekeringen
  • Tarificatie
  • Loonregularisatie

Introductie 2e pijler, VAPZ en arbeidsongeschijktheid zelfstandige

 • Het pensioenlandschap van onze zelfstandige klant
 • Wat de klant kan verwachten aan Wettelijk pensioen
 • De verschillende mogelijkheden voor zelfstandigen met of zonder Vennootschap om fiscall vriendelijk een bovenwettelijk pensioen op te bouwen

Producten Ideal Liability - KMO (basis)

 • BA Onderneming
 • BA Bouw
 • Toepassingsgebied, structuur, voorwaarden en verschillen
 • Tweesporenbeleid m.b.t. de beroepsaansprakelijkheid
 • Inzicht toepassingsgebied en dekking BA10
 • Correlatie BA Bouw en BA 10
 • Gebruik tool TGS

Product Ideal Vastgoed

 • Toepassingsgebied
 • Concept : algemene voorwaarden en masterclausules 
 • Evaluatieroosters
 • Tariefopbouw Meergezinswoningen en Buildings

Arces KMO (basis)

 • Algemene principes rechtbijstand
 • Bespreking waarborgen Safety Busness First en Safety Business All In

Digitaal platform Auto

 • De wijzigingen in het product P&V Auto
 • De voordelen van het scannen, de nieuwe aanpak en de wijzigingen (e-sign, e-pay, paperless...)
 • Een offerte, een polis raadplegen en een tarief berekenen in GPA
 • Een nieuwe zaak in GPA creëren

Nieuw aanbod Auto

 • De veranderingen in het product P&V Auto
 • De verschillende waarborgen
 • De reikwijdte van de dekking
 • De tariefstructuur

 

 

Herhaling voor het autosalon

 • Opmaak van een nieuwe zaak in GPA
 • Het gebruik van de functionaliteiten "raadpleging" en "activiteiten"

Refresh Fiscaliteit (uitdieping)

Alle nieuwigheden in het kader van belastingaangiftes 2019, alsook een opfrissing van de algemene principes.

Update Fiscaliteit (expert)

Na deze opleiding kunt u de aangifte voor uw klanten optimaliseren, de aanslag/berekening toelichten, fiscaal advies geven over de nieuwe maatregelen en uitleggen hoe ze hun levensverzekeringen fiscaal kunnen optimaliseren.

Update Personenbelasting (uidieping)

 • De nieuwigheden in de aangifte van de personenbelasting 2019
 • Gezinsfiscaliteit
 • Onroerend goed fiscaliteit
 • Beroepsinkomsten en pensioenen
 • ...